Hosting ประสิทธิภาพสูง โดย The Vista Hosting

      
The Vista Hosting.
 
     World wide online business provider. Authorized and All rights reserved By The Vista Company Limited.
 
Web Hosting High Performance
 
     เว็บโฮสติ้ง ประสิทธิภาพสูง เพราะ Hosting ของเรา เร็ว แรง Uptime ถึง 99.99% และยังมีระบบป้องกันสแปมและไวรัสที่ได้ผลถึง 99.99% พร้อมระบบสำรองข้อมูล Hosting ด้วย Weekly Backup
     และที่สำคัญ เรามี Server คุณภาพสูง ไว้บริการท่าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ CS Loxinfo กสท. บางรัก
 
The Vista Hosting Team.
 
คุณสมบัติพื้นฐาน เว็บโฮสติ้ง
(Web Hosting : Basic Feature)
 
 ASP, ASP.NET, HTML, Perl 5.x
 .NET Framework ver 1.1 - ver 2.x
 PHP 5.2.x, MySQL 4.x
 Phpmyadmin, SQLwebadmin
 MS SQL (MSDE 2000) , Ms Access
 Windows 2008 Server 64 Bit
 Windows 2003 Server 32 Bit
 ODBC, PhpMyadmin, SQL Webadmin
 Email Virus-Spam Protection (AVG 8.0)
 ใช้ MS.FrontPage 2000 Server Extensions
 ASPSmartUpload, ASPSimpleUpload
 CDONTS, JMail, เพิ่ม component ได้
 Server เป็นเวลาตามในประเทศไทย
 Server มีระบบ RAID 5 Backup
 FTP Upload file (ftp.yourdomain.com)
 Web Site Statistics แบบ Graphic
 Hosting Controller Control Panel
 Domestic Bandwidth 10GB/s
 


เงื่อนไขการใช้บริการ

     เงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด ในที่นี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับท่านลูกค้า ในที่นี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลตามกฎหมายทันทีหลังจากผู้ใช้บริการตอบข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
2. ห้ามลูกค้าเผยแพร่ จัดทำ หรือมีสื่อลามกอนาจาร (Adult Content) ภายใต้การให้บริการของบริษัท เดอะวิสต้า จำกัด โดยเด็ดขาด
3. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม ทั้งข้อมูลประเภทที่ให้บริการ Pirate Software , Crack , Hack , รวมทั้งบริการให้ที่ให้อัพโหลด หรือดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ที่มีผลกับระบบ สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทางบริษัทฯ แล้วก่อให้เกิดคดีความใด ๆ กับผู้อื่น ทางบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และบริการของท่านจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด
4. สำหรับท่านที่ใช้บริการโดเมนเนม และไม่ต่ออายุโดเมนของท่านในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้โดเมนดังกล่าวตกเป็นของผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ลูกค้าท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นนี้ ทางบริษัทสามารถ ยกเลิก ระงับการให้บริการได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการใด ๆ แก่ท่านในทุกกรณี

นโยบายด้านข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก Thevistahosting.com

     บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด ผู้ให้บริการ Thevistahosting.com ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ Thevistahosting.com และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ในการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ของบริษัทฯ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email Address หรือเบอร์ติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิกและอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้ง บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อมูลการเข้าใช้ หรือเยี่ยมชมของเว็บไซต์ภายใต้บริการของ บริษัทฯ จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วย เทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปโดยที่สมาชิก ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานของเว็บไซต์ ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
3. สมาชิก ตกลงที่จะให้ บริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบ เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละคน และข้อมูลหรือความคิดเห็นที่สมาชิกบันทึกลงในเว็บไซต์ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นในการใช้บริการของ เว็บไซต์ สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
4. สมาชิก อาจสร้างลิงค์ไปยังเว็ปไซต์อื่นที่อยู่ภายนอกของเว็บไซต์ของสมาชิกเอง หรือภายนอกการให้บริการของทาง บริษัทฯ หากแต่ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็ปไซต์นั้นๆอีกด้วย
5. บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด จะทำการสำรองข้อมูลเก็บไว้ในระบบทุกวัน กรณีที่สมาชิกมีปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากสมาชิกเองหรือจากความผิดพลาดของระบบ ทาง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดข้อมูลสูญหาย และระบบสำรองของ บริษัทฯ ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้
6. หากท่านมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของ thevistahosting.com กรุณาอีเมลมาที่ support@thevistahosting.com หรือ ติดต่อทีมงาน thevistahosting.com